Yönetim

YÖNETİM
Müdür: Doç. Dr. Ekrem AYAN
 
YÖNETİM KURULU
Doç. Dr. Ekrem AYAN (Başkan)
Prof. Dr. Hatice FIRAT (Üye)
Doç. Dr. Fatma Şahan GÜNEY (Üye)
Doç. Dr. Metin MENEKŞE (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILDIRIM (Üye) 
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ŞAHBAZ  (Üye)
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin YÜCEL (Üye)