Vizyon ve Misyon

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin çağdaş eğitim anlayışı, kurulduğu günden beri dil araştırmalarında elde ettiği güçlü birikimle yabancılara çağdaş dil öğretim yöntem, yaklaşım ve teknolojilerinden yararlanarak Türkçeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.
MSKÜ TÖMER; dil öğretiminde evrensel bakışı, bilimsel yaklaşımı, çağdaş yöntem ve teknikleri esas alarak ve Türkçenin düzgün, hızlı ve doğru öğretilmesinin yanında yurt dışında Türkçe, Türkiye ve Türk kültürünü tanıtılmasını amaç edinmektedir.
Ayrıca, Türkçeyi yalnızca öğretmenin yetmeyeceği, yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerine yönelik çalışmalar yaparak malzemeler hazırlayıp yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaşmalarını sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, rapor vb. hazırlamayı ve yayınlamayı hedeflemektedir.
MSKÜ TÖMER; güçlü bir akademik kadrosu, nitelikli öğretim programları, modern fiziki şartları, güler yüzlü eğitim anlayışıyla Türkçeyi öğretmenin yanında dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında araştırma yapan öğrenci, öğretim elemanı ve gerçek kişilere uygulama alanı sağlamaktadır.
Dersler ve kurslar sonunda verilen belgeler, dünyanın her yerinde geçerli ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi onaylıdır.
Yukarıdaki görev ve hedefler doğrultusunda Merkezimizde çok yönlü çalışmalar sürdürülmektedir.